Heartbeat 2B - 10 oktober 2018


Heartbeat 2B - 10 oktober 2018

Werken vanuit ons hart en vanuit onze natuurlijke kracht (“Being”) zijn veelal onderbelicht in het professionele leven. Vooral op de werkvloer is hier veel op te behalen. Grote organisaties kijken uit naar methoden om hun wendbaarheid te vergroten, maar ook kleinere bedrijven worstelen om hun cultuur van flexibiliteit en “drive” te behouden als ze groeien. De basis hiervoor ligt in de mensen, want als wij in onze kracht staan en ons hart volgen, dan is alles mogelijk. 

Tijdens Heartbeat 2B op woensdag 10 oktober 2018 ont-dek je hoe je jezelf, anderen en organisaties laat werken vanuit het hart en vind je inspiratie en zingeving die de motor zijn voor succes en groei.

Maak nu de transitie van hardwerken naar HARTwerken!

Heartbeat 2B brengt de twee essentiële componenten samen om van hard werken de overstap te maken naar “HARTwerken”, waarbij teams en organisaties werken van het hart en (inter)connected zijn.

Aandacht voor deze componenten is veel belangrijker dan de processen, structuren en procedures binnen onze organisaties. Extra aandacht voor de Being kant en de interne hartslag levert veel meer op.

Scaling Agile FUNdation Workshop


Natuurlijk gaan we aan de slag met Scaling Agile - Agilepoly - Playing Agile for Scaling Agile!

Wil je aanwezig zijn bij de Scaling Agile FUNdation Workshop -speciale Xi variant. Neem dan nu contact of stuur een mail naar info@nnagility.com

Meer informatie over onze reguliere AFW vind je hier: http://tinyurl.com/Agile-FUNdation

Scaling Agile FUNdation Workshop
Fostered by
NNagility