NNagility

Wat kan NNagility voor u betekenen?

Wat kan NNagility voor u betekenen?

Ondersteuning en leiding geven aan het bereiken van Agility in uw organisatie. Door het verankeren van de 6 peilers in elke bedrijfsfunctie:

 1. Focus op 'time to value'
 2. Innovatie
 3. Responsiviteit in besluitvorming
 4. Economische Effectiviteit
 5. Snelle Adaptaties
 6. Flexibiliteit

Agility is het vermogen van een bedrijf om te reageren op veranderingen bij:

 • Snelle identificatie van bedreigingen, problemen en kansen
 • Snel reagerend met oplossingen die bedrijfs en klant behoeftes adresseren.
 • Door snel en efficient oplossingen te leveren voor processen, verantwoordelijkheden, regels, en technologie.
 • Om betere bedrijfsresultaten te realiseren.

Organisaties die de Agile principles hanteren en toepassen zijn responsief, reageren makkelijker op veranderingen, plaatsen mensen boven processen & tools en werken samen met klanten.

Een manier van denken, gefocust op omgaan met onzekerheden en risico's dat leidt tot een duurzaam succes.

Wat heeft NNagility u te bieden?


Een gemotiveerd team voor de transformatie van uw organisatie naar:

 • verhoogde Velocity
 • verbeterde Agility
 • Creativiteit bij Innoveren
 • Netwerken en Experimenteren

door het implementeren van Scaled Agile Framework:

 • Gelukkiger, meer gemotiveerde medewerkers
 • 30 – 75% sneller 'time to market'
 • 50% + fout reductie
 • 20 – 50% verbetering in productiviteit

met:  

 • Ingebouwde Kwaliteit
 • Transparantie
 • Samenwerking (Alignment)
 • Programma Executie

Agility,

 • 'samen denken en werken', in coöperatie, voor efficiency, motivatie, kostenbeheersing
 • stap voor stap resultaten leveren met de Agile 'Way of Working'.

De Agile 'Way of Working' is een duurzame aanpak met focus op reductie van risico's, en legt de nadruk op het leren van onzekerheden te beheersen.

NNagility

Heartbeat 2B

Heartbeat 2B brengt de twee essentiële componenten samen om van hard werken de overstap te maken naar “HARTwerken”, waarbij teams en organisaties werken van het hart en (inter)connected zijn.

Unieke Voordelen


Netwerken en Experimenteren

Meer samenwerking en aanmoediging voor het leveren van snellere levering waarde.

Creativiteit in Innovatie

Continu Verbeteren door 'hen die het werk doen'.

Versnelling in veranderingen en executie

"Adapt or Die" Verhoog de Velocity in veranderingen (change) en uitvoering (execution) van uw business.

Agility in veranderingen en executie

Agility is de bekwaamheid van een bedrijf om adequaat te reageren op bedreigingen, problemen en kansen.

Rendement op Investeringen (ROI)

Snellere waarde levering met stabiele, terugkerende contributies.

Management adopteert eigenaarschap op verandering

Alleen management kan 'het systeem' veranderen. Het is niet voldoende dat management zich committeert aan kwaliteit en productiviteit, zij moeten weten wat zij moeten doen.

Systeem denken

Wij passen 'systeem denken' toe in de verschillende Transformatie fases. En leren uw management 'hoe dit continu toe te passen".

Onze Clienten


Fostered by
NNagility