NNagility

Wat kan NNagility voor u betekenen?

Ondersteuning en regie bij het bereiken van Agility in uw organisatie. Hierbij verankeren we de 6 pijlers in alle bedrijfsfuncties: 

 1. Focus op 'waarde'
 2. Innovatie
 3. Responsiviteit in besluitvorming
 4. Economische Effectiviteit
 5. Snelle aanpassingen
 6. Flexibiliteit

Agility is het vermogen van een bedijf om te reageren op verandering door:

 • snelle identificatie van bedreigingen, problemen en kansen 
 • direct te reageren met oplossingen voor bedrijfs- en klant behoeftes 
 • het snel en efficient wijzigen van processen, verantwoordelijkheden, regels, data en technologie
 • de verwachte bedrijfs- en klant resultaten te realiseren.

Want organisaties die werken volgens de Agile principes zijn enorm wendbaar, spelen dus makkelijk in op veranderingen, stellen mensen altijd boven processen en hulpmiddelen en werken nadrukkelijk samen met hun klanten. Het is een bepaalde manier van denken die gericht is op het om kunnen gaan met onzekerheden. En zo meer duurzaam succes te boeken.

Wat heeft NNagility u te bieden?


Een gemotiveerd team voor de transformatie binnen uw bedrijf naar

 • een hogere Velocity
 • steeds meer Agility
 • Creativiteit in Innovatie
 • Netwerken en Experimenteren

door het implementeren van Scaled Agile Framework:

 • meer gelukkigere, en meer gemotiveerde medewerkers
 • 30 – 75% sneller 'op de markt'
 • 50% + fouten reductie
 • 20 – 50% verhoging van productiviteit

met:

 • Ingebouwde Kwaliteit
 • Transparantie
 • Gemeenschappelijke Focus en Richting (Alignment)
 • Programma Executie

Wendbaarheid, meedenken, samenwerken, efficiency, motivatie, kostenbeheersing: stuk voor stuk concrete resultaten van Agile werken.

En met een duurzame insteek: Agile werken is gericht op het inperken van risico's, legt de focus op leren en wil meer grip bieden op onzekerheden.

NNagility

KLAAR ZIJN voor de TOEKOMST

Organisaties moeten innoveren. Het tempo van de technologische ontwikkelingen neemt alleen maar toe. Wij kunnen u helpen uw organisatie Agile te maken om klaar te zijn voor de toekomst met mogelijkheden op groei.

STRATEGISCHE TRANSFORMATIE

Wij bieden u de competenties en ervaring die u nodig heeft voor de Transformatie van uw organisatie. De 5 fasen van de Transformatie zijn: Los laten, Doorbraak denken, Transformatie, Verandering en Continu verbeteren.

UITMUNTENDHEID in UITVOERING

Wij begeleiden u door een effectieve verbinding tussen uw strategie, mensen en werk processen om UITMUNTENDHEID te bereiken in verandering (change) en uitvoering (business).

AGILE ARCHITECTUREN

Wij creëren met u de 'zo eenvoudig mogelijke architectuur' die werkt voor uw situatie. Een MUST HAVE voor het leveren van 'grotere oplossing'.

Unieke Voordelen


Netwerken en Experimenteren

Meer samenwerking en aanmoediging voor het leveren van snellere levering waarde.

Creativiteit in Innovatie

Continu Verbeteren door 'hen die het werk doen'.

Versnelling in veranderingen en executie

"Adapt or Die" Verhoog de Velocity in veranderingen (change) en uitvoering (execution) van uw business.

Agility in veranderingen en executie

Agility is de bekwaamheid van een bedrijf om adequaat te reageren op bedreigingen, problemen en kansen.

Rendement op Investeringen (ROI)

Snellere waarde levering met stabiele, terugkerende contributies.

Management adopteert eigenaarschap op verandering

Alleen management kan 'het systeem' veranderen. Het is niet voldoende dat management zich committeert aan kwaliteit en productiviteit, zij moeten weten wat zij moeten doen.

Systeem denken

Wij passen 'systeem denken' toe in de verschillende Transformatie fases. En leren uw management 'hoe dit continu toe te passen".

Onze Clienten


Fostered by
NNagility